You are here

Laura Ferrer Font

personal: 

PhD Student
Grup d'Aplicacions Biomèdiques de la RMN (GABRMN)
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (BBM)
Unitat de Biociències, Edifici C.
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
08193 Cerdanyola del Vallès. Catalunya
Tel: +34 93 581 4126. Fax: +34 93 581 1264
e-Mail: lferrer at gabrmn.uab.es